ELEPHANT

รอกยกของ

-Lever Hoist (รอกโซ่มือโยก)

-Adjustable Trolley (รอกวิ่งบนราง)

-Manual Chain Block (รอกโซ่มือสาว)

-Chain (โซ่ยก สำหรับรอกโซ่แบบมือสาว)