Thank You

ทางเราจะส่งเมลไปหาท่านหากตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่ท่านได้รับอีเมล ท่านสามารถกดสั่งผ่านหน้าเว็บไซต์ได้

หมายเหตุ ในวันทำการของบริษัทท่านจะได้รับการตรวจสอบและยืนยันภายในวันนั้นๆทันที ยกเว้นวันวันหยุดและหยุดนักขัตฤกษ์
ในวันทำการหากท่านยังไม่ได้รับอีเมล โปรดตรวจสอบที่เมลขยะ/ถังขยะ หลังจากรอการยืนยันนานกว่า 24 ชั่วโมง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มเกียวกับการใชงาน เมล: [email protected]